Bible Text: Ephesians 1: 3-6 | Preacher: Rev Charles Thomas